CSKA exchanged Anton Slepyshev to Dynamo
900

CSKA exchanged Anton Slepyshev to Dynamo